Tuyển dụng vi trí chức vụ Phó...

Tuyển dụng vi trí Phó giám đốc kiêm trợ lý Giám đốc

Chi tiết »

Thông báo tuyển sinh

Do nhu cầu phát triển – công ty tnhh dv bảo vệ sơn mỹ quảng nam thường xuyên có nhu cầu tuyển sinh đào tạo nghề và bố trí việc làm. dưới đây là các thông tin tuyển sinh đào tạo ngề và chế độ chính sách cho nhân viên bảo vệ

Chi tiết »